Да бъдем все така независими, свободни и обединени!

Да бъдем все така независими, свободни и обединени!

На 22 септември е обявена независимостта на България. Да бъдем все така независими, свободни и обединени!